HOME PMA Youth Program News Publications Sitemap go to English version

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 1 ตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ประสานงาน  โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   
                    (Prince Mahidol Award Youth Program)
ปฏิบัติงานที่    มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์    จำนวน   1   อัตรา 

อัตราเงินเดือน         15,000  บาท (วุฒิปริญญาตรี)
                             19,000 บาท (วุฒิปริญญาโท)
                             (อ้างอิงอัตราเงินเดือนของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์)   

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่    วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการรับสมัคร   
ขอรับและยื่นใบสมัคร  หรือ  ส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

สำนักงานทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ศิริราชมูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ ห้อง 520 ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 5
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช)
เลขที่ 2 ถนนพรานนก  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กทม. 10700  
ภายในกำหนดวันรับสมัคร

ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัคร


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615 โทรสาร (662) 412-9717
Contact